decyzje na rok 2010 | A.D.2010 decisions

Jesteśmy dopiero co po rozmowach na temat strategii na najbliższy rok. Są dwie wiadomości a w zasadzie jedna – jest tak samo zła jak dobra: zdecydowaliśmy się ograniczyć liczbę reportaży ślubnych do 25 na rok. 25 reportaży ślubnych to dużo – biorąc pod uwagę ilość czasu i energii jakie poświęcamy. Zła wiadomość dla tych, którzy zdecydują się za późno i usłyszą: przepraszamy, ale nie możemy się podjąć. Dobra wiadomość dla kolegów z branży ślubnej: zostanie więcej.
Równie dobra wiadomość dla Klientów, którzy zdecydowali się powierzyć nam dokumentację swojego wyjątkowego dnia – będziemy mieli Moi Drodzy więcej czasu dla Was i Waszych zdjęć – cóż może być lepsze? Bo mniej znaczy więcej, bo  nie chcemy być fabryką, bo uważamy, że żadna praca nie jest wyjątkowa czy ekskluzywna jeżeli jest potraktowana masowo, bo w planach projekty fotograficzne, które wykluczają manufakturę ślubną. Nigdy nie robiliśmy dużo reportaży, ale przyszedł czas na tą decyzję – okrojenia ilości. Rok 2010 zapowiada się ciekawie – dużo wyzwań i dużo ciekawych miejsc – w których tematem będą dla nas zawsze ludzie i rzeczy jakimi są.

We are just after some talks on the strategy for the next year. There are two messages in one way – is just as bad as good: we have decided to limit the number of photojournalistic documentary to 25 per year. 25 reportage wedding is a lot – considering how much time and energy we devote to each documentary. Bad news for those who choose to be late and hear: sorry, we cannot. Good news for other photographers: will be more for you. Then equally good news for our Clients who already choosen us to make documentation of their Special Day – My Dears, we will have more time for you and your photos – what can be better? Because less is more, because we donot want to be the factory, because we believe that no work is unique and exclusive if it is treated in bulk, because we have some plans – photographic projects, which exclude us from the manufactory’s wedding. We never did a lot of coverages per year, but the time has come to us with this decision – limiting quantity. Year 2010 promises to be interesting-a lot of challenges and a lot of interesting places – where we will have as always same main theme: people and the things as they are.

2009/12/28

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.