Klaudia i Tomek – fotografia ślubna Warszawa – Restauracja Yacht Club – Hotel Warszawianka – plener ślubny Rzym

Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Wam za współpracę. Dzięki Wam mamy niesamowitą pamiątkę zarówno ze ślubu i wesela jak i z sesji ślubnej. Niedługo minie rok od ślubu, a my wciąż często zaglądamy do zdjęć, które tak świetnie oddają to co działo się w tym wyjątkowym dla nas dniu. Myślę, że nigdy nam się one nie znudzą. Jesteśmy również bardzo wdzięczni za to, że namówiliście nas na opcję z filmu podczas sesji ślubnej w Rzymie. Początkowo myśleliśmy, że to będzie zupełnie niepotrzebne, bo przecież będą zdjęcia….jednak uwielbiamy je oglądać. Cudowna pamiątka, a dodatkowo pokazują, że sesja nie była ani trochę monotonna i męcząca, bo takie wyobrażenie zwykle mają mężczyźni, np. mój Mąż, który bardzo nie lubi zdjęć. Świetnie się bawiliśmy, mój Mąż również, a to chyba najlepszy dowód na to, że jesteście najlepsi i godni polecenia.

Jesteście naprawdę wyjątkowymi ludźmi, serdecznymi i wesołymi. Zdecydowanie nie można się z Wami nudzić, a przy tym świetnie i co najważniejsze z wielką pasją wykonujecie swoją pracę.

We would like to once again thank you very much for your cooperation. Thanks to you we have an amazing memorial from both the wedding and the wedding as well as from the wedding session. Soon it will be one year away from the wedding, and we still often look at pictures that reflect so great what was happening in this unique day for us. I think we will never get bored with them. We are also very grateful for the fact that you invited us for an option from the movie during the wedding in Rome. At first we thought that it would be completely unnecessary, because there will be pictures … but we love to watch them. Wonderful souvenir, and additionally show that the session was not a little monotonous and tiring, because such an image usually have men, such as my husband, who very dislikes photos. We had a great time, my husband also, and this is probably the best proof that you are the best and worth recommending.

You are truly exceptional people, cordial and cheerful. You definitely can not be bored with you, and at the same time, great and most importantly, you are doing your job with great passion.

Ten wpis na blogu kończy 2014 rok. Był to dla nas kolejny wspaniały rok. Spotkaliśmy wielu niezwykłych ludzi, odwiedziliśmy wiele pięknych miejsc, nauczyliśmy się znowu wiele o ludziach. Widzieliśmy łzy wzruszenia, uśmiechy, spojrzenia, wiele cudownych gestów i uczuć. Mamy to szczęście fotografować ludzi w ich najszczęśliwszym dniu w życiu, to daje wiele energii.

Klaudio i Tomku, jesteście jedną z tych par, których się nigdy nie zapomina. Dziękujemy Wam za zaufanie, za cudownie spędzony czas. Naszą wspólną wyprawę do Rzymu, kolacje po których bolały nas brzuchy ze śmiechu, nawet rzymskie korki i kierowcy kamikaze są fajnym wspomnieniem związanym z Wami.

Tym wpisem chcieliśmy też podziękować wszystkim naszym Parom – dzięki takim ludziom jak Wy, kochamy naszą pracę. Brzmi to może trywialnie – ale unikając nadużywanego przez wszystkich słowa ‘pasja’ – daje nam ta praca olbrzymią satysfakcję – szczególnie, gdy widzimy Wasze reakcje czy reakcje Waszej rodziny czy znajomych.

This blog entry ends 2014. It was another wonderful year for us. We met many unusual people, visited many beautiful places, learned a lot about people again. We saw tears of emotion, smiles, glances, many miraculous gestures and feelings. We are fortunate to photograph people in their happiest day in their lives, it gives a lot of energy.

Klaudio and Tomku, you are one of those pairs that you never forget. Thank you for your trust, for your wonderful time. Our trip to Rome, dinners on which our belly ached with laughter, even the Roman traffic jams and kamikaze drivers are a cool memory for you.

With this entry we also wanted to thank all our Pairs – thanks to people like you, we love our work. It may sound trivial – but avoiding the ‘passion’ that is being abused by all means giving us this great satisfaction – especially when we see your reactions or reactions from your family or friends.

wedding planner: Aspire, Kasia Gajek
deco: G-fiore
makeup: Kasia Sujka
[rev_slider alias=”kasiatomekyachtclub”]

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.