warunki i zasady.

Warunki i zasady

Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do witryny 5czwartych.com był nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie. Jednocześnie informujemy, że od czasu do czasu mogą wystąpić chwilowe problemy z dostępem do serwisu, spowodowane pracami technicznymi. Dokładamy starań, by tego typu przerwy techniczne ograniczyć do niezbędnego poprawnemu funkcjonowaniu strony minimum.

Strona 5czwartych.com jak i jej cała zawartość tekstowa, graficzna, informacyjna i inne materiały wyświetlane w niej lub dostępne do pobrania są chronione prawem autorskim, i są własnością intelektualną firmy 5czwartych Agnieszka Rusinowska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmienianie informacji, materiałów wyświetlanych lub dostępnych do pobrania w tej witrynie, powielanie ich, publiczne pokazywanie, prezentowanie lub rozpowszechnianie do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych jest zabronione.

Tworzenie lub utrzymywanie jakiegokolwiek łącza z innej witryny do jakiejkolwiek strony tej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Uruchamianie lub wyświetlanie tej witryny lub jakichkolwiek informacji albo materiałów dostępnych w tej witrynie w ramkach lub poprzez podobne środki w innej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Wszelkie dozwolone łącza do tej witryny muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz prawem.

Informacje inne niż te, które służą do identyfikacji osoby lub grupy osób, i nie podlegają zasadom zachowania poufności obowiązującym w tej witrynie, wszelkie materiały, informacje, sugestie, pomysły, koncepcje, wiedza, techniki, pytania, komentarze oraz pozostałe rodzaje informacji przekazywanych lub publikowanych w tej witrynie („komentarze”) są i będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. 5czwartych ma prawo, ale nie jest jednocześnie zobowiązane, do monitorowania i przeglądania wszelkich informacji od użytkowników. Nie mamy żadnego obowiązku korzystania, zwracania lub sprawdzania jakichkolwiek informacji od użytkowników.

Zabrania się publikowania i przesyłania materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, oszczerczych, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub bluźnierczych, a także wszelkich materiałów, które mogą być zachowaniem uznawanym za przestępstwo lub zachęcać do takiego zachowania albo być źródłem odpowiedzialności cywilnej, a także naruszać jakiekolwiek prawa lub przepisy w inny sposób.