To był wyjątkowo gorący dzień. Nie tylko z powodu temperatury przekraczającej 30 stopni, nieustającego wrażenia, że fotografujemy piękniejszą siostrę Jennifer Lopez, ale też ze względu na emocje, które rozgrzeją każde, nawet najmniej czułe serce. Dzień pełen czułych gestów i spojrzeń, które świadczyły o tym, jak bardzo zakochani są w sobie Ola i Michał.
Bawiliśmy się fantastycznie, rozumieliśmy się bez słów, a nasz wyjazd do Paryża na sesję będzie jednym z tych wspomnień, których kolekcję będziemy nosić w sercu na zawsze.
Olu, Michale – jesteście fantastyczni! Wszystkiego Najlepszego, Kochani!

It was a very hot day. Not only because of the temperature in excess of 30 degrees, but also because of the constant warmth of our beautiful sister Jennifer Lopez, but also because of the emotions that warm up even the least tender heart. A day full of tender gestures and glances that showed how lovely Ola and Michael are.
We had a fantastic time, we understood without words, and our trip to Paris for the session will be one of those memories that we will carry forever in our hearts.
Olu, Michale – you are fantastic! Happy Birthday, dear!